PROJECT – MBP Beheer

Meeuwisse MBP Beheer heeft voor 2020 de doelstelling: 32% minder CO2 uitstoot ten opzichte van het ijkpunt in 2012. Een mooi doel waar wij graag onze handen voor uit de mouwen steken. Om de doelstelling te behalen, hebben wij een nieuwe PV-installatie aangebracht. In samenwerking met Wattco.nl zijn er 591 zonnepanelen aangesloten, samen goed voor bijna 200.000 Wattpiek!

[pap_pageinfo]

Bedankt {name-1-first-name},