- NEN3140 veiligheidskeuring -

Hoe veilig is uw installatie?

De NEN3140 norm bepaalt aan welke wettelijk eisen een elektrische  installatie in de zakelijke sector moet voldoen. Of uw installatie echt veilig is kunt u door Elektravon deskundig laten controleren.

Wij voeren twee soorten periodieke inspecties uit.

  • We controleren of uw installatie e.d. goed gedocumenteerd is, bijvoorbeeld of alle stopcontacten ook netjes op tekening staan.
  • We verrichten metingen om te controleren of uw installatie elektrotechnisch gezien aan alle eisen voldoet en dus veilig is.

Na inspectie krijgt u van ons een overzichtelijk rapport met onze bevindingen. Ook eventuele afwijkingen in uw installatie staan daarin vermeld evenals de mate van urgentie om deze op te lossen, waarvoor u uiteraard altijd een beroep op ons kunt doen.

- NEN1010 opleverinspecties -

Is de installatie in uw huis wel veilig?

De NEN1010 norm schrijft voor aan welke wettelijke, elektrotechnische eisen een bepaalde installatie in een woning moet voldoen. Of dit ook zo in de praktijk is, controleert Elektravon bij oplevering van een pand of nieuwe installatie.

Een NEN1010 opleveringsinspectie is weliswaar niet verplicht maar biedt u als aannemer, of projectontwikkelaar, wel de garantie dat aan alle eisen is voldaan. Een garantie waarmee u ook úw koper een stuk zekerheid kunt bieden.
Ook hier geldt dat u na de inspectie een overzichtelijk rapport inclusief onze bevindingen ontvangt. Daarin staan de mogelijke afwijkingen en de mate van urgentie waarmee die opgelost dienen te worden vermeld.

- Thermografisch onderzoek -

Als defecten écht snel moeten worden opgespoord

Een thermografisch onderzoek is uitermate geschikt om snel defecten in een installatie op te sporen. Vooral in zwaardere industrieën, waar veiligheid van zeer groot belang is, is dit een doeltreffende methode. Bij Elektravon werken we met behulp van een warmtebeeldcamera die duidelijk in beeld brengt waar een gevaarlijke situatie zich voordoet. Zodat erger, zoals brand, voorkomen kan worden.

Een thermografisch onderzoek is niet wettelijk verplicht maar biedt u als klant altijd inzicht in een eventueel defect én dus een oplossing. Zo’n inspectie wordt dan ook vaak gekoppeld aan de NEN3140 normkeuring. Na het onderzoek ontvangt u van ons een rapport met onze bevindingen. Ook mogelijke afwijkingen en advies hoe deze op te lossen staan daarin vermeld.

- Power quality metingen -

Netvervuiling kan ernstige schade opleveren

Vervuiling van het elektriciteitsnet kan tot flinke storingen leiden. Computers raken ontregeld, fabrieksinstallaties vallen uit… om maar niet te spreken van de schade die dat tot gevolg kan hebben. Dit in de wetenschap dat netvervuiling er vrij snel kan insluipen, bijvoorbeeld als oude apparatuur vervangen wordt door nieuwe of door het gebruik van slechte LED-lampen. Daarom is het opsporen van dit soort vervuiling echt een kwestie van maatwerk.

Elektravon verricht twee soorten Power Quality metingen: van de moderne verlichting, zoals LED, en van de besturingselektronica. Met deze metingen kunnen we het probleem snel opsporen én dus verhelpen. Na de meting krijgt u een rapportage met aanbevelingen, die we tevens voor u kunnen realiseren.

- Onderhoudscontracten -

Onderhoud werkt kostenbesparend

Met onze kennis en kunde zorgen we ervoor dat uw installatie jarenlang perfect op peil blijft. Daarom biedt Elektravon voor veel van haar installaties contracten voor periodiek onderhoud. Jaarlijks onderhoud werkt niet alleen kostenbesparend maar geeft u ook de zekerheid van veiligheid.

Afhankelijk van de soort installatie adviseren wij u over de frequentie van onderhoud en wanneer er een kleine of grote inspectie nodig is. En mocht er tussentijds iets gebeuren, dan weet u zeker dat er altijd iemand klaar staat om u te helpen.

- 24 uursservice -

Eén telefoontje en wij staan voor u klaar

Laat een machine het afweten? Geen stroom? Doen de camera’s het niet? Elektravon is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar om u te helpen wanneer u dat nodig heeft. Per vakgebied staat er altijd één van onze experts klaar om u te woord te staan en een oplossing te bieden. Welk probleem u ook heeft.

U kunt ons bereiken via het centrale nummer.
Voor Naaldwijk : 0174-612210
Voor Breda  : 076-5422822

brandmeldinstallaties

Bedankt {name-1-first-name},