Inspectie

Het regelmatige inspecteren van uw elektrische installatie verkleint het risico op storingen, brand en aanrakingsgevaar.

Niet alleen voldoet u aan de eisen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers, maar ook aan de voorschriften van uw verzekeraar.

Heeft u vragen over een inspectie, wilt u weten welke inspectie voor u het meest geschikt is en wat dit concreet voor u betekend neem dan contact met ons op via het nummer 0174-612211 of via de mail service.beveiliging@elektravon.nl

Scios Scope 8 inspectie:

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van elektrotechnische installaties. Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Een periodieke SCIOS Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”. Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op veilig gebruik en voorkomen van letsel bij gebruikers.

Scios Scope 10 inspectie:

De SCOPE 10 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie voor verzekeraars welke is ontwikkeld om de risico’s op brand met de elektrische installatie als ontsteek bron te minimaliseren

Elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd) vormen een mogelijk (brand)risico. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 “Beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel”. Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op brandrisico.

Over Scios:

De stichting SCIOS ( SCIOS – Home) is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement en is eigendom van de stichting SCIOS. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

NEN 3140 inspectie elektrische installatie:

De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken. NEN 3140 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Samen met uw installatieverantwoordelijke (IV’er) wordt er een inspectieplan opgesteld om de kaders van de uit te voeren inspectie vast te leggen.

NEN 1010 opleverinspecties:

De NEN1010 norm schrijft voor aan welke wettelijke, elektrotechnische eisen een bepaalde installatie in een woning moet voldoen. Of dit ook zo in de praktijk is, controleert Elektravon bij oplevering van een pand of nieuwe installatie. Een NEN1010 opleveringsinspectie is weliswaar niet verplicht maar biedt u als aannemer, of projectontwikkelaar, wel de garantie dat aan alle eisen is voldaan. Een garantie waarmee u ook úw koper een stuk zekerheid kunt bieden. Ook hier geldt dat u na de inspectie een overzichtelijk rapport inclusief onze bevindingen ontvangt. Daarin staan de mogelijke afwijkingen en de mate van urgentie waarmee die opgelost dienen te worden vermeld.

Thermografie onderzoek:

Een thermografisch onderzoek is uitermate geschikt om snel defecten in een installatie op te sporen. Vooral in zwaardere industrieën, waar veiligheid van zeer groot belang is, is dit een doeltreffende methode. Bij Elektravon werken we met behulp van een warmtebeeldcamera die duidelijk in beeld brengt waar een gevaarlijke situatie zich voordoet. Zodat erger, zoals brand, voorkomen kan worden. Een thermografisch onderzoek is niet wettelijk verplicht maar biedt u als klant altijd inzicht in een eventueel defect én dus een oplossing. Zo’n inspectie wordt dan ook vaak gekoppeld aan de NEN3140 normkeuring. Na het onderzoek ontvangt u van ons een rapport met onze bevindingen. Ook mogelijke afwijkingen en advies hoe deze op te lossen staan daarin vermeld.

Belichtingsinspecties:

Voor de Glastuinbouw gelden ook strikte eisen van de verzekeraars waaronder de Scios scope 10  als vervanger van de Elektra Schermdoek inspectie, maar ook de belichtingsinspectie. Tijdens deze inspectie welke omschreven wordt in de brochure Onderhoud en controle van assimilatiebelichting 2007 en de aanvulling 2014, Is het uitgangspunt het risico op brand te verkleinen en het bedrijfsproces zoveel mogelijk te waarborgen. Hierbij worden de belichtingspanelen en een deel van de armaturen doorgemeten met thermografie camera’s gecontroleerd en visueel beoordeeld.

Bedankt {name-1-first-name},