Netvervuiling kan ernstige schade opleveren

Vervuiling van het elektriciteitsnet kan tot flinke storingen leiden. Computers raken ontregeld, fabrieksinstallaties vallen uit… om maar niet te spreken van de schade die dat tot gevolg kan hebben. Dit in de wetenschap dat netvervuiling er vrij snel kan insluipen, bijvoorbeeld als oude apparatuur vervangen wordt door nieuwe of door het gebruik van slechte LED-lampen. Daarom is het opsporen van dit soort vervuiling echt een kwestie van maatwerk.

Elektravon verricht twee soorten Power Quality metingen: van de moderne verlichting, zoals LED, en van de besturingselektronica. Met deze metingen kunnen we het probleem snel opsporen én dus verhelpen. Na de meting krijgt u een rapportage met aanbevelingen, die we tevens voor u kunnen realiseren.