Is de installatie in uw huis wel veilig?

De NEN1010 norm schrijft voor aan welke wettelijke, elektrotechnische eisen een bepaalde installatie in een woning moet voldoen. Of dit ook zo in de praktijk is, controleert Elektravon bij oplevering van een pand of nieuwe installatie.

Een NEN1010 opleveringsinspectie is weliswaar niet verplicht maar biedt u als aannemer, of projectontwikkelaar, wel de garantie dat aan alle eisen is voldaan. Een garantie waarmee u ook úw koper een stuk zekerheid kunt bieden.
Ook hier geldt dat u na de inspectie een overzichtelijk rapport inclusief onze bevindingen ontvangt. Daarin staan de mogelijke afwijkingen en de mate van urgentie waarmee die opgelost dienen te worden vermeld.