Méér dan alleen even aansluiten

Het mogelijk maken dat machines en installaties bepaalde functies verrichten is één van de expertises van Elektravon. Denk aan het besturen van een productielijn in een fabriek of het regelen van het klimaat van uw kantoorpand. In meer dan 50 jaar hebben wij onze kennis op het gebied van besturingstechniek steeds verder uitgediept waardoor wij in staat zijn om voor élk vraagstuk een passende, innovatieve oplossing te bieden. En daar komt meer bij kijken dan alleen het aansluiten van machines.

Om de juiste oplossing te kunnen realiseren, en dat is juist onze kracht, is het noodzakelijk om alle werk- en productieprocessen goed te doorgronden. Om te snappen hoe machines werken. Daarbij gaan we zelfs zover dat we ons verdiepen in uw product én in uw klant: aan wie levert u en wat is daarbij belangrijk? Een totaalaanpak dus, die leidt tot het beste resultaat.